لیست داستان ها دفتر سایه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

افسون

0.0012121

در چشم باد

5.0012120

سرباز

0.0011810

سیگار

1.3331469

تعداد صفحه:(1)
1