لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5024170

رعدو برق

1.6733771

عاشق که باشی

3.0057170

عروسی

1.6733770

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.6736132

تعداد صفحه:(1)
1