لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5023130

رعدو برق

1.6732811

عاشق که باشی

3.0024730

عروسی

1.6732760

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.6735082

تعداد صفحه:(1)
1