لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5022210

رعدو برق

1.6731970

عروسی

1.6731860

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.002852

تعداد صفحه:(1)
1