لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

5.001230

او دریا بود.....

5.0012603

مروارید

3.673810

نشانه باران

4.0011234

پاییز بوی خون میدهد

3.6731893

گل نرگس

3.50222115

تعداد صفحه:(1)
1