لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

3.7545970

او دریا بود.....

4.0026503

مروارید

3.7547110

نشانه باران

3.6733354

هوا همیشه ابری نمیمونه

5.0011984

پاییز بوی خون میدهد

3.6733453

گل نرگس

3.20561416

تعداد صفحه:(1)
1