لیست داستان ها دفتر دل نوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تسلیم

0.0018704

شب عید

3.67317670

شوهر لجوج،زن لجوج

3.17618224

عدد سه

5.00211521

وطن

0.001931

پیامک خالی

3.2056653

تعداد صفحه:(1)
1