لیست داستان ها دفتر دل نوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تسلیم

0.0019034

شب عید

3.67320120

شوهر لجوج،زن لجوج

3.17618584

عدد سه

5.00211871

وطن

0.0011751

پیامک خالی

3.2057093

تعداد صفحه:(1)
1