لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.0035791

اثیری نیلیا

3.2542430

این روزها

3.4372201

تنها ولی باوفا

5.0023503

روزی که یک پسر مَرد شد

2.6055862

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

2.0066860

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6056012

نجوای روح درون

3.6285746

پرنده ای که عاشق قفس شد

4.2056151

کالبد اشتباهی

3.7546301

گل پامچال رسوایی

4.3336790

تعداد صفحه:(1)
1