لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.5023891

اثیری نیلیا

3.2541480

این روزها

4.333771

روزی که یک پسر مَرد شد

5.0011111

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

2.0032650

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6055012

نجوای روح درون

3.5774716

پرنده ای که عاشق قفس شد

4.2055061

کالبد اشتباهی

3.7545381

گل پامچال رسوایی

5.0013240

تعداد صفحه:(1)
1