لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اثیری نیلیا

0.001460

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

4.001991

پرنده ای که عاشق قفس شد

0.001881

کالبد اشتباهی

5.0012021

تعداد صفحه:(1)
1