لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.0035271

اثیری نیلیا

3.2541950

این روزها

3.4371661

تنها ولی باوفا

5.0012123

روزی که یک پسر مَرد شد

2.6055102

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

2.0066300

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6055532

نجوای روح درون

3.6285236

پرنده ای که عاشق قفس شد

4.2055571

کالبد اشتباهی

3.7545861

گل پامچال رسوایی

4.3336190

تعداد صفحه:(1)
1