لیست داستان ها دفتر سید محسن جاویدکار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عروسک شیطانی

0.001160

پسرک معتاد

3.6731100

تعداد صفحه:(1)
1