لیست داستان ها دفتر سید محسن جاویدکار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عروسک شیطانی

4.0045160

پسرک معتاد

3.6055780

تعداد صفحه:(1)
1