لیست داستان ها دفتر سید محسن جاویدکار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عروسک شیطانی

4.0045580

پسرک معتاد

3.6056260

تعداد صفحه:(1)
1