لیست داستان ها دفتر من و ایده هام

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزیر قرمز

5.0011242

اتوبوس

1.86710727

جارو

0.0015502

خواب

3.57710207

رویا

2.50483312

شاید

1.50699317

پل قدیمی

1.0049674

تعداد صفحه:(1)
1