لیست داستان ها دفتر من و ایده هام

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزیر قرمز

5.0012792

اتوبوس

1.86711497

جارو

0.0016202

خواب

3.57710887

رویا

2.50492712

شاید

1.506106517

پل قدیمی

1.00410364

تعداد صفحه:(1)
1