لیست داستان ها دفتر من و ایده هام

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزیر قرمز

5.001532

اتوبوس

1.86710487

جارو

0.0015232

خواب

3.5779997

رویا

2.50480412

شاید

1.50696417

پل قدیمی

1.0049434

تعداد صفحه:(1)
1