لیست داستان ها دفتر تباهی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تباهی

5.002875

فرشته ای در غربت

4.50410169

قلب من

4.20573718

مسافر کوچک شب

5.0049827

نغمه پرندگان

5.005158824

تعداد صفحه:(1)
1