لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001111618

اتاقک تدفینی

5.003109718

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611187928

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336138310

تا در نور نور ، نور شه..

3.673130223

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254129415

خیال

1.836290321

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754144113

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888183412

دِث بریج

5.00184810

دیوار واسط

3.673161517

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003141312

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754139110

سنگ برد

3.33312177

سنگ سرد

5.00210545

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50211585

ماده سگرگ

4.205131517

مرداب مجنون

4.004119715

من ،پیرمردم ..

4.336182450

من تا من

5.00296921

من کنارتم

5.0013200

من یک دخترم.

5.0021555

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717214315

گرگی در کالبد رهانیا

4.504131618

تعداد صفحه:(1)
1