لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001134618

اتاقک تدفینی

5.003131618

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611207728

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336158110

تا در نور نور ، نور شه..

3.673152723

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254147115

خیال

1.836313421

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754167113

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888205812

دِث بریج

5.001110110

دیوار واسط

3.673180417

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003162212

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754159610

سنگ برد

3.33314137

سنگ سرد

5.00212335

عطسه

0.001863

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50213505

ماده سگرگ

4.205157417

مرداب مجنون

4.004138415

ممنوعه

3.00530812

من ،پیرمردم ..

4.336204550

من تا من

5.002121821

من کنارتم

5.0015740

من یک دخترم.

5.0024835

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717250215

گرگی در کالبد رهانیا

4.504153118

تعداد صفحه:(1)
1