لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001115018

اتاقک تدفینی

5.003113018

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611191428

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336141410

تا در نور نور ، نور شه..

3.673134223

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254131515

خیال

1.836293621

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754149113

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888186312

دِث بریج

5.00188710

دیوار واسط

3.673163717

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003144712

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754141710

سنگ برد

3.33312387

سنگ سرد

5.00210815

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50211925

ماده سگرگ

4.205137017

مرداب مجنون

4.004123215

ممنوعه

4.0036512

من ،پیرمردم ..

4.336186350

من تا من

5.002101221

من کنارتم

5.0013620

من یک دخترم.

5.0022415

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717226515

گرگی در کالبد رهانیا

4.504135818

تعداد صفحه:(1)
1