لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001139618

اتاقک تدفینی

5.003136318

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611211428

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336161210

تا در نور نور ، نور شه..

3.673156323

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254150415

خیال

1.836318221

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754170913

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888209412

دِث بریج

5.001114210

دیوار واسط

3.673184417

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003169212

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754162810

سنگ برد

3.33314477

سنگ سرد

5.00212795

عطسه

0.0011803

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50213855

ماده سگرگ

4.205161817

مرداب مجنون

4.004141715

ممنوعه

3.00535712

من ،پیرمردم ..

4.336209950

من تا من

5.002126521

من کنارتم

5.0016270

من یک دخترم.

5.0025335

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717254215

گرگی در کالبد رهانیا

4.504156818

تعداد صفحه:(1)
1