لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0012390

ارواح تشنه

5.0011951

تحت تعقیب

0.0018662

خونه تكوني

0.0019072

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0012610

زندگی زهرماری

0.0012422

سرعت

0.0018414

شروع یک "من"

0.0012240

قانون شفا، شفای قانون

0.0017040

مالیخولیا

1.0017700

مشت

5.0018901

ها

3.0017851

کمد دیواری

4.00214091

یک پایان بی پایان

0.0012321

تعداد صفحه:(1)
1