لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011010

ارواح تشنه

5.001511

تحت تعقیب

0.0017982

خونه تكوني

0.0018422

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0011390

زندگی زهرماری

0.0011422

سرعت

0.0017604

شروع یک "من"

0.0011000

قانون شفا، شفای قانون

0.0016470

مالیخولیا

1.0017020

مشت

5.0018241

ها

3.0017241

کمد دیواری

4.00213421

یک پایان بی پایان

0.0011431

تعداد صفحه:(1)
1