لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0013010

ارواح تشنه

5.0012591

تحت تعقیب

0.0019012

خونه تكوني

0.0019552

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0013280

زندگی زهرماری

0.0013122

سرعت

0.0018734

شروع یک "من"

0.0012940

قانون شفا، شفای قانون

0.0017280

مالیخولیا

1.0018110

مشت

5.0019341

ها

3.0018131

کمد دیواری

4.00214541

یک پایان بی پایان

0.0012811

تعداد صفحه:(1)
1