لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شروع یک پایان

2.502912

ارواح تشنه

0.0014670

ارواح تشنه

5.0014791

تحت تعقیب

0.00110512

خونه تكوني

0.00111012

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0015230

زندگی زهرماری

0.0014932

سرعت

0.00110234

شروع یک "من"

0.0015100

قانون شفا، شفای قانون

0.0018420

مالیخولیا

1.0019410

مشت

5.00110521

ها

3.0019501

کمد دیواری

4.00216101

یک پایان بی پایان

0.0014811

تعداد صفحه:(1)
1