لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تحت تعقیب

0.0017612

خونه تكوني

0.0018142

دغدغه های جناب مدیرکل

0.001570

زندگی زهرماری

0.001302

سرعت

0.0017214

قانون شفا، شفای قانون

0.0016180

مالیخولیا

1.0016700

مشت

5.0017881

ها

3.0016881

کمد دیواری

4.00213101

یک پایان بی پایان

0.001631

تعداد صفحه:(1)
1