لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شروع یک پایان

2.6732112

ارواح تشنه

0.0015630

ارواح تشنه

5.0015801

تحت تعقیب

0.00111482

خونه تكوني

0.00111712

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0016400

زندگی زهرماری

0.0015902

سرعت

0.00110984

شروع یک "من"

0.0015970

قانون شفا، شفای قانون

0.0019180

مالیخولیا

1.00110090

مشت

5.00111261

ها

3.00110341

کمد دیواری

4.00217191

یک پایان بی پایان

0.0015911

تعداد صفحه:(1)
1