لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011580

ارواح تشنه

5.0011141

تحت تعقیب

0.0018292

خونه تكوني

0.0018662

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0011870

زندگی زهرماری

0.0011832

سرعت

0.0017914

شروع یک "من"

0.0011460

قانون شفا، شفای قانون

0.0016710

مالیخولیا

1.0017280

مشت

5.0018551

ها

3.0017481

کمد دیواری

4.00213701

یک پایان بی پایان

0.0011791

تعداد صفحه:(1)
1