لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011930

ارواح تشنه

5.0011511

تحت تعقیب

0.0018442

خونه تكوني

0.0018832

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0012220

زندگی زهرماری

0.0012042

سرعت

0.0018114

شروع یک "من"

0.0011810

قانون شفا، شفای قانون

0.0016850

مالیخولیا

1.0017490

مشت

5.0018691

ها

3.0017681

کمد دیواری

4.00213901

یک پایان بی پایان

0.0012021

تعداد صفحه:(1)
1