لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شروع یک پایان

0.001221

ارواح تشنه

0.0014420

ارواح تشنه

5.0014401

تحت تعقیب

0.00110352

خونه تكوني

0.00110782

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0014990

زندگی زهرماری

0.0014642

سرعت

0.00110054

شروع یک "من"

0.0014830

قانون شفا، شفای قانون

0.0018260

مالیخولیا

1.0019300

مشت

5.00110331

ها

3.0019291

کمد دیواری

4.00215961

یک پایان بی پایان

0.0014381

تعداد صفحه:(1)
1