لیست داستان ها دفتر کلکسیون

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بدون اسم

3.00210845

تصادم

2.0031020

خانه

3.0017729

زندان

5.0028369

زندگي

2.50210395

سرگشته

1.00113775

نوری تیره میان نورهای روشن

1.00211186

یک رویا

3.0027545

تعداد صفحه:(1)
1