لیست داستان ها دفتر کلکسیون

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بدون اسم

3.00212185

تصادم

2.0042670

خانه

3.0018959

زندان

5.0029869

زندگي

2.50211645

سرگشته

1.00115285

نوری تیره میان نورهای روشن

1.00212386

یک رویا

3.0028595

تعداد صفحه:(1)
1