لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0016138

اثنا

0.0014732

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00788012

ترشی خانگی

5.0015294

تن

1.80597813

خوابی بنام زندگی (1)

0.00110213

درد

2.33392416

زجر شیرین

5.00265013

من عبرتم

5.0017232

هرزه

4.00299213

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0016938

یک اتفاق ساده

4.4057804

‍‍پایان سرخ

3.0027566

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00116698

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00112655

تعداد صفحه:(1)
1