لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0018428

اثنا

0.0017652

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.007111612

ترشی خانگی

5.0018694

تن

1.805118013

خوابی بنام زندگی (1)

0.00112303

درد

2.333114316

زجر شیرین

5.00289213

من عبرتم

5.0019222

هرزه

4.002128913

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0019488

یک اتفاق ساده

4.40510984

‍‍پایان سرخ

3.0029726

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00119138

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00115275

تعداد صفحه:(1)
1