لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0016508

اثنا

0.0015152

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00791712

ترشی خانگی

5.0015734

تن

1.805101213

خوابی بنام زندگی (1)

0.00110543

درد

2.33396016

زجر شیرین

5.00268513

من عبرتم

5.0017522

هرزه

4.002104813

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0017198

یک اتفاق ساده

4.4058154

‍‍پایان سرخ

3.0027886

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00117078

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00113025

تعداد صفحه:(1)
1