لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0016918

اثنا

0.0015562

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00794012

ترشی خانگی

5.0016214

تن

1.805103813

خوابی بنام زندگی (1)

0.00110833

درد

2.33399016

زجر شیرین

5.00272013

من عبرتم

5.0017732

هرزه

4.002109513

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0017588

یک اتفاق ساده

4.4058444

‍‍پایان سرخ

3.0028156

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00117478

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00113305

تعداد صفحه:(1)
1