لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0015728

اثنا

0.0014212

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00783312

ترشی خانگی

5.0014674

تن

1.80594213

خوابی بنام زندگی (1)

0.0019853

درد

2.33388316

زجر شیرین

5.00260513

من عبرتم

5.0016922

هرزه

4.00289613

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0016518

یک اتفاق ساده

4.2547114

‍‍پایان سرخ

3.0027126

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00116108

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00112205

تعداد صفحه:(1)
1