لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0019128

اثنا

0.0018532

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.007119912

ترشی خانگی

3.00210064

تن

1.805126213

خوابی بنام زندگی (1)

0.00113053

درد

2.333123316

زجر شیرین

5.00297713

من عبرتم

5.0019892

هرزه

4.002139313

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.00110528

یک اتفاق ساده

4.40512074

‍‍پایان سرخ

3.00210366

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00120078

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00116145

تعداد صفحه:(1)
1