لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0015368

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00779412

ترشی خانگی

5.0011984

تن

1.80590813

خوابی بنام زندگی (1)

0.0019493

درد

2.33384016

زجر شیرین

5.00256413

من عبرتم

5.0016592

هرزه

4.00279313

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0016188

یک اتفاق ساده

4.0036594

‍‍پایان سرخ

3.0026726

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00115608

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00111875

تعداد صفحه:(1)
1