لیست داستان ها دفتر نخلستانیها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

میرزا ابوالقاسم

2.717208225

-صندلی شماره 18-(نسخه ویرایش شده)

2.9212234641

100+ درجه!

4.176216097

آنجایی که سایه ها بهم می پیوندند و شبیه لک های روغن روی آب بزرگ می شوند!

3.336140423

بلاد خفتگان

3.836178550

به سمت غرب

2.336164930

بی شکل

3.717155621

شب موذی

4.008160429

شبیه گربه!

3.0813191337

مریم،دست هایت بوی تند برگ درخت های وحشی می دهد.

3.388150951

میرزا ابوالقاسم(2)

3.003168816

کابوس های شبانه

3.4613165132

تعداد صفحه:(1)
1