لیست داستان ها دفتر نخلستانیها

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

میرزا ابوالقاسم

2.717202925

-صندلی شماره 18-(نسخه ویرایش شده)

2.9212231941

100+ درجه!

4.176212297

آنجایی که سایه ها بهم می پیوندند و شبیه لک های روغن روی آب بزرگ می شوند!

3.336137123

بلاد خفتگان

3.836175950

به سمت غرب

2.336160930

بی شکل

3.717152021

شب موذی

4.008157228

شبیه گربه!

3.0813187837

مریم،دست هایت بوی تند برگ درخت های وحشی می دهد.

3.388148051

میرزا ابوالقاسم(2)

3.003166316

کابوس های شبانه

3.4613162832

تعداد صفحه:(1)
1