.:: عمومی ::.

نابغه های زنده جهان

نابغه های زنده جهان

استفان هاوکینگ؛ هوش و آی کیو فیزیکدان نظری "استفان هاوکینگ" در رده اول با ضریب هوشی 160 قرار دارد. استیفان بسیاری از مسائل پیچیده جهان اطراف ما را روشن ساخته است. ا ...
نوشته شده در 3/7/1393 - 15:13 - توسط: بهار قمر