.:: عمومی ::.

مقاله‌ی

مقاله‌ی "اصول داستان نویسی" نوشته‌ی ریموند کارور و داستان دروغ از خود کارور

از زمان چخوف تا جیمز جویس، داستان کوتاه معرف رمان و داستان مدرن بود و آن را تشریح و مشخص می‌کرد. پس از آن بود که داستان کوتاه به صورت یک گونه ادبی توسط نویسندگان آمریک ...
نوشته شده در 13/6/1394 - 10:45 - توسط: آرش پرتو