جنگ و عشق

جنگ و عشق شرح يك اتفاق اجتماعي و درام در واقعه جنگ آمريكا و انگلستان عليه عراق در سال 2003
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:فرزين
سال چاپ:1384 نوبت چاپ:0
قیمت:15000 تومان قیمت پشت جلد:0 تومان