"عبور" مجموعه داستان كوتاه

مجموعه اي از ده داستان كوتاه اجتماعي
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:نگار تابان
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:12000 تومان قیمت پشت جلد:17000 تومان