كلينيك مديريت

كلينيك مديريت اين كتاب در حوزه مديريت به نگارش درآمده است
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:نگار تابان
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:20000 تومان قیمت پشت جلد:30000 تومان