عزم و رزم

عزم و رزم اين كتاب در حوزه تجارت اينترنتي نگاشته شده است و حاوي راهبردهاي عملي در اين حوزه مي باشد.
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:نگار تابان
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:15000 تومان قیمت پشت جلد:24000 تومان