قصه های یک شهر

قصه های یک شهر داستان های کوتاه اجتماعی که هر یک بیان گر مشکلات ، خاطرات و یا درس هایی آموزنده است .
نویسنده:محمد علی قحه مترجم: ناشر:سایلاو
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:1
قیمت:22000 تومان قیمت پشت جلد:22000 تومان