غروب

غروب کتاب غروب نوشته‌ی محمدعلی قجه، مجموعه‌ای شامل 9 داستان کوتاه است؛ داستان انسان‌هایی که خواسته یا ناخواسته گرفتار اتفاقات ناگواری می‌شوند. اتفاقاتی که سرنوشت‌شان را دگرگون می‌کند و در این میان انتخابی باقی می‌ماند میان خوب و بد که به سوی سپیدی بروی یا به سوی سیاهی و این یعنی آنکه به خود بیندیشی یا به دیگری که در هر حال پایان راهت مرگ است و نیستی. در این میان باید پرسید که اگر ما به جای آن‌ها باشیم چه راهی را انتخاب خواهیم کرد؟
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:5000 تومان