صندلی

صندلی زوج پلیسی دانلد و رابرت در شهر آرام مرسر درگیر پرونده قتل زنجیره ای هولناکی می شوند . قتل هایی که آرامش همه را در شهر بهم می ریزد . و در این میان هر ثانیه مهم و حیاتی است . هنگامیکه بدانی فرزندت در چنگ قاتل فرصت زیادی برای زنده ماندن ندارد ! توجه ! خواندن این اثر به گروه سنی 15- توصیه نمی شود .
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:5000 تومان