رستگاران

رستگاران بر چهار رأس مربع عشق و فداکاری این نام‌ها می‌درخشد: مادر پدر فرزند و همسر آنانی که از بند تن رهیده‌اند و از خود به خویشتن رسیده‌اند، خویشتنی که ما هرگز درکش نمی‌کنیم. ... و آن‌ها چون فرشتگان به رستگاری می‌رسند، در دنیایی که لمسش ناممکن است. و به‌راستی ما در کدام رأس این مربع جای داریم؟
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:1
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:5000 تومان