کمینگاه

کمینگاه کمینگاه طبیعت، ابرهای تیره است که در زیر باران شدید خود را پنهان می سازد. کمینگاه شیطان، وحشت و ضعف بشر است. و کمینگاه بشر، آنجاست که گمان می کند هیچ کس به او دست نمی یابد. اما او قادر نیست که از خود بگریزد!
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:1
قیمت:10000 تومان قیمت پشت جلد:10000 تومان