در آغوش عشق

در آغوش عشق تلاش های مادری جوان برای تامین مخارج بیماری فرزند کوچکش او را بر آن می دارد که به هر روش ممکن به کاری مشغول شود و در این میان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. و درست زمانی که نومیدی به سراغش می آید عشق از راه می رسد و در آغوشش می گیرد. در بخش از داستان می خوانیم : دو دل بودم، چند بار گوشی‌ام رو آوردم و خواستم شماره کارگاهش رو بگیرم که هر بار شرم جلوم رو گرفت. ولی بالاخره از فکر و خیال و ناراحتی تسلیم شدم ... و دل به دریا زدم. آخرش این بود که ... که چی؟ فحشم می‌داد؟ نه اون مرد مهربونی بود. و بعد با این دلداری شماره رو گرفتم و درحالی‌که سعی می‌کردم تپش قلبم رو کنترل کنم دو تا نفس عمیق کشیدم و بعد حاج مرتضی با همون صدای آرومش گوشی رو برداشت. من صدام رو صاف کردم و با لحن مؤدبانه‌ای شروع به صحبت کردم: حاج‌آقا، من چند ساعت پیش اومده بودم خدمت تون ... برای استخدام، سارا حکیم پور مادر اون بچه که ...
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:5000 تومان