آواز پرستوها

آواز پرستوها دختر جوانی با نام پرستو درگیر رابطه عاشقانه ای می شود که در آن خواهرش هم ورود می کند. این جریان او را دچار عذاب وجدان می کند و سرانجام سعی در کنار کشیدن از این موضوع می نماید. و کنار کشیدن او سعید را به شدت خشمگین و پرکینه می سازد و مشکلات فراوانی برایش رقم می خورد.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1399 نوبت چاپ:1
قیمت:10000 تومان قیمت پشت جلد:40000 تومان