داوطلبان مرگ 3

داوطلبان مرگ 3 ادامه داستان جذاب و هیجان انگیز داوطلبان مرگ 2 که در آن علاوه بر دانلد و رابرت افراد دیگری نیز درگیر جنایت های گروه ECS می شوند. خواندن این اثر به گروه سنی 16- توصیه نمی شود.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1399 نوبت چاپ:1
قیمت:10000 تومان قیمت پشت جلد:20000 تومان