ثبت نام نویسنده صفحه اول

مهمان گرامی ثبت نام در سایت برای نویسندگان جهت ارسال آثارشان می باشد ، استفاده از سایر بخش های سایت نیازی به ثبت نام در سایت ندارد.

نکاتی پیش از ثبت نام

سایت داستانک ضمن حمایت از آزادی بیان از کاربران خود می خواهد تا شرایط و قوانین کشور ایران را نیز در نظر داشته و رعایت نمایند تا از این جهت مشکلی برای سایت بوجود نیاید.

اطلاعات خصوصی کاربران و همچنین ایمیلهای ایشان نزد سایت محفوظ است و در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت.

سایت داستانک جهت اداره و حفظ نظم سایت قوانینی را درنظر گرفته است که کاربران ملزم به رعایت آن می باشند و ثبت نام در این سایت به منزله پذیرش این قوانین است.

ثبت نام نهایی و دسترسی به سایت پس از تائید مشخصات ارسالی شما در فرم عضویت صورت خواهد گرفت در ذکر اطلاعات صحیح دقت نمائید.