معرفی رکسانا کویره


رکسانا کویره
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 1 مرداد 1373
کشور: ايران شهر: مشهد


آخرین داستان ها ارسالی

زندگي من

نمایش مشخصات رکسانا کویره زندگيِ من... حتي اگر قسمت نشود در كنارم بماني بازهم هرشب ياد تورا در خلوت خود زنده نگه مي دارم... اي تمام هستي من! نور چشمانم... اگر نباشي سوي چشمانم كم مي شود! كاش زنده نمانم اگر بعد تويي وجود داشته باشد... لحظه به لحظه خاطراتمان را مرور مي كنم و چشمان زيبايت يك لحظه حتي از يادم نمي

عشق او

نمایش مشخصات رکسانا کویره - [x] روزهاي اول بود كه حس ميكردم عاشقش شدم انگار.. نگين دندون ش وقتي كه مي خنديد برق خاصي داشت! انگار بيشتر جذبم مي كرد ...هربار بيشتر از قبل بهش دقيق مي شدم! دندون هاي مرتب و سفيد زيبا كه موقع خنديدن بيشتر برق ميزد! از خنديدن هاش لذت مي بردم... انگار وقتي كه مي خنديد منو با خودش مي برد توي يك دنياي ديگه