معرفی امیرعلی صیامی


امیرعلی صیامی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 22 آبان 1383
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

هیچ چیز غیر ممکن نیست.

دانیس پسری بسیار باهوش با آرزوهای بزرگ. اما دوستانش همیشه او را مسخره میکردند و به آرزوهایش می خندیدند. تنها کسی که آرزوهای دانیس را قبول داشت پدربزرگش بود. بزرگترین آرزوی آن این بود که روزی روزگاری ظالمترین اژدهای جهان راشکست دهد. تیزدندون ظالمترین اژدهای جهان