معرفی محمد فعله گری


محمد فعله گری
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 25 ارديبهشت 1370
کشور: ايران شهر: قروه


آخرین داستان ها ارسالی

طعمِ تلخِ تاریخ

نمایش مشخصات محمد فعله گری طعمِ تلخِ تاریخ امان... امان از دست منتقدها... می خواهم داستانی بنویسم اما قبل از اینکه شروع به کار کنم، ترسی کل وجودم را در برگرفته؛ به ویژه نوک قلم ام و مچ دستم که دستورات مغزم را به اجرا در می آورد. انگار مغزم نمایش نامه نویسی است که زمانی هویت اش برملا می شود که دستی بر کاغذ با قلمی حرکت کند

سفر مهندسی شده

نمایش مشخصات محمد فعله گری کوله پشتی ام را بر می دارم . نگاهی به ساعت می اندازم. ساعت هنوز سه و سی دقیقه ی صبح است. تصمیمم را گرفته ام. پس زمینه ی ساعتم، نقشه ایی هست که آنقدر ریز است که حتی با ذره بین هم نمی توان آن جا را به وضوح دید. به همان نقطه که ساعت نشان می دهد قصد عزیمت دارم. در جای خودم چرخی خوردم و کل اتاقم را نگاه کردم