معرفی مسعود رضایی


مسعود رضایی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 4 تير 1374
کشور: ايران شهر: تبریز
masoudrezaei_biz@yahoo.com
بدون شک در چند خط نمی‌توانم خودم را به شما بشناسانم. فکر می‌کنم نوشته‌ها و یادداشت‌هایم بتوانند تصویر بهتر و درست‌تری از من را برای شما ترسیم کنند. از این رو دربارهٔ خودم چیزی نمی‌نویسم.


آخرین داستان ها ارسالی

زندانبان

نمایش مشخصات مسعود رضایی خیلی سال پیش یک شاعری رو به جرم اشعار ضد حکومتی که نوشته بود میندازن زندان،شاعره هر روز پای دیوار یکی از برجک ها وایمیستاده و شعر هاشو میخونده. یکی از نگهبانای زندان شیفته ی شعرای این شاعر میشه ،کم کم باهم حرف میزنن و رفیق میشن. یه روز صبح شاعره تصمیم میگیره فرار کنه ،از همون دیواری که رفیقش زندان بانه

شب عشق

نمایش مشخصات مسعود رضایی چند سال پیش بود شب شام غریبان با مادرم رفته بودیم شمع روشن کنیم که گوشیم زنگ خورد،دختره بود جواب دادم گفت:علی کجایی دلم گرفته امشب همه با عشقشون میرن شمع روشن میکنن و من بدبخت هم باید تنهایی بشینم خونه و غصه بخورم. گفتم:آماده شو تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت که بریم قدم بزنیم. رفتم

تونل

نمایش مشخصات مسعود رضایی چند وقت پیش بهم زنگ زد گفت داش علی اعصابم داغونه خسته ام از همه چی گفتم مگه من مرده باشم داداشم بد باشه پاشو بیا تهران خودم میسازمت فرداش دیدم گوشیم زنگ خورد حامد بود گفت علی داداش تهرانم...ترمینال ازادی منتظرتم.... باور نمیکردم بیاد....ولی اومده بود. سریع پاشدم لباسامو پوشیدم .

نارنگی

نمایش مشخصات مسعود رضایی پاییز زمستون که میشه، همیشه باید تو یخچالمون نارنگی باشه. یعنی از نون واجبتره، تازه از کارم تموم شده بودم و داشتم لباسامو عوض میکردم که برم خونه یهویی گوشیم زنگ خورد، مادرم بود بعد سلام و احوال پرسی ازم پرسید: علی مادر نارنگی ها تموم شده؟ گفتم آره،اتفاقا الان تو مغازه میوه فروشیم داشتم میخریدم

ساعت4بامداد

نمایش مشخصات مسعود رضایی من از کودکی با عدد چهار انس گرفتم‌...،همانگونه که تاریخ تولدم هم با ۴/۴/۷۴شروع شد...اکنون هم چهار ادامه دارد...ساعت ۴بامداد...وقتی همه خوابن من ۴مین نخ سیگار امروزم را بر میدارم و ان را روشن میکنم...به پشت بام میروم...جایی که شاید برای چند دقیقه هم که شده از دنیای ادم ها جدا میشوم‌و به

عشق و مرگ

نمایش مشخصات مسعود رضایی در یک محله زندگی می کردیم،هر روز با یک دختر به خانه می آمد،اسمش را هیچکس نمیدانست،همه در مورد او نظر مختلفی داشتند،ولی هیچکس نمیدانست او که بود از کجا آمده بود و خانواده اش چه کسی بودند. چشم هایی آبی و چهره ای دلربا داشت و یک پسر خوشتیپ و خوش قیافه بود ،همه دختر های محله مات و مبهوتش بودند

حراج

نمایش مشخصات مسعود رضایی sخیابانی شلوغ ... دست فروشی کنار پیاده رو روسری هایش را به حراج...گذاشته بود . میوه فروش انار های ترک خورده اش را به حراج... گذاشته بود. اما شلوغترین بساط ... آن دختری بود که تمام وجودش را به حراج... گذاشته بود .

معنی عشق

نمایش مشخصات مسعود رضایی به چشمانش نگاه میکردم عصبانین در چشمانش موج میزد سکوتش را شکست سرم داد میکشید بدون هیچ عکس العملی فقط نگاهش میکردم حرفش که تمام شد در اخر گفت :تو هیچی از عشق نمیدونی لبخند معنی داری رو زدم و بهش گفتم:نه...من هیچی از عشق نمیدونم چون اولین بارم بود عشق رو تجربه کردم عشق رو فقط

چرا میری

نمایش مشخصات مسعود رضایی sمیشه نری؟؟ نه!!! اخه چرا میری؟؟ چرا منو تنها میذاری؟ مجبورم !!! چرا مجبوری؟؟ خب عزیزم گاها پیش میاد!! ولی منم میخوام باهات بیام. الان نمیشه به موقع اش خودشون میان دنبالت !! رابطت کیه ادم مطمئنی هست؟ اره مطمئنه قول داده منو به مقصد برسونه!! اسمش چیه؟ عزرائیل.....

دلم تنگه

نمایش مشخصات مسعود رضایی sپسر:دلم برات خیلی تنگ شده دختر:میدونم واسه همین میخوام برم تو دل کسی که برام تنگ نباشه راحت باشم