معرفی رمضان یاحقی


رمضان یاحقی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 1 مرداد 1349
کشور: ايران شهر: اراک


آخرین داستان ها ارسالی

حاجی

نمایش مشخصات رمضان یاحقی داستان كوتاه حاجي رمضان ياحقي پيرمرد كلاسهاي مدرسه را تازه تميز كرده بود و داشت استراحت مي كرد. بچه ها كه مدرسه نبودند همه جا سوت و كور مي شد. صداي دانه هاي تسبيحش در خانه سرايداري طنين مي انداخت. زير لب زمزمه مي كرد: «الهم صل علي محمد و ال محمد.» زنش با عجله داخل آمد. انگار خبر