معرفی علی علویان


علی علویان
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 11 اسفند 1372
کشور: ايران شهر: اصفهان
من 7سال است که کار تاتر میکنم واز مدارس شروع کردم ومن به طور عجیبی علاقه به هنر دارم ودر این اواخر چند کار راکارگردانی ونویسندگی کردم .اخرین کاری که نویسندگی وکارگردانی کردم ازدواج در وقت اضافهدرسال1391 بود وامید وارم اگر روزی میخاهم بمیرم روی سن درحال بازی یاکارگردانی باشم
بازی ها:
عروس تپلی1388
همینجا همین نزدیکی1390
علی کفاش1389
به یاد پدر1390
کارگردانی ونویسندگی:
ازدواج در وقت اضافه1391
عروس تپلی 1388
به یاد پدر1388
در حال نوشته:
خاستگاری اینترنتی
زندگی نامه ی اقا گاوه
اهویی دارم خوشکله کاش که اونا میبستم پدر سگ بی همه چیز فرارکرده زه دستم


آخرین داستان ها ارسالی

شکایت

نمایش مشخصات علی علویان وقتی از عالم و ادم خسته میشی............................................................... وقتی از تموم موجودات این کره ی خاکی خسته میشی .............................. وقتی به بن بست می خوری............................................................... روبه قبله می شینی و با خدا حرف میزنی. حرف میزنی و گله می کنی.انگار یه چیزی طلب کاری اصلا از بود

ضرفیت

نمایش مشخصات علی علویان \نج سالی بود تاتر کار میکردو تازه هم وارد سینما شده بودنمیدونم چی شد که به سال نکشیده توسینما معروف شداما جنبه ی این معروفیت را نداشتچون زود خودشا گم کرد ویادش رفت کی بودهواز چه خونواده ای بوده کم کم همه ترکش کردند اره به خاطر اخلاقش ترکش کردند چون مقرور شده بود ترکش کردندولی اون

عموفیروز مدرن۹۲

نمایش مشخصات علی علویان ‍‍پدری برای تامین نیاز های شب عید ورخت ولباس بچه ها یش در شب عید پیراهن قرمز میپوشید وصورت خود راسیاه میکرد ودر سرچهار راه هاشعر بشکن بشکنه /بشکن/من نمیشکنم/بشکن رامیخاند تاشاید مردم درطبل او پولی بیندازند تابه خانه ببرد از قضا یک روز پسرش اورا سر چهار راه میبیند ولی کامل نمیشناسد