معرفی ابراهیم بشیرپور


ابراهیم بشیرپور
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 16 اسفند 1377
کشور: ايران شهر: بناب


آخرین داستان ها ارسالی

منتظران منتظرند(داستان ژاپنی واقعی)

نمایش مشخصات ابراهیم بشیرپور سلام(داستان چند سطری جالب از انتظار منتظر واقعی) ابتدا یه داستان خارجی : در جنگ جهانی دوم حدود چند دهه قبل که ژاپن نیز در آن جنگ حضور داشت و خون روی کشور می بارید سربازان نظامی برای دفاع از کشور آماده به کار شدند . هر کدام به منطقه ای می رفت در این میان کسی وجود داشت . او هم مثل بقیه سربازان به دفاع پرداخته بود و به حرف بالاتر از خودش گوش میداد

خواست خداوند برای نجات والدین بچه با اصرار بچه (واقعی)

نمایش مشخصات ابراهیم بشیرپور تو تبریز یه زوج سوار ماشین میشوند پدر در جلوی ماشین مینشیند و مادر و بچه در عقب ماشین . بعد از مدتی بچه اصرار می کند که در جلوی ماشین بنشیند پدر و مادر قبول نمی کنند که بعد از اینکه این بچه خیلی اصرار می کند پدر و مادر قبول می کنند و بچه به تنهایی در جاوی ماشین می نشیند. بعد از مدتی