معرفی علی


علی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 6 شهريور 1355
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

خاطرات یک توله سگ قسمت پایانی

نمایش مشخصات علی اما نه یک جای کارمی لنگید دیگه داشت کار داشت بی مزه میشد. من برای بدست آوردن دل دیگران داشتم تبدیل به یک دلقک می شدم. به دست آوردن دیگران بهرقیمتی؟نه منطقی نبود. یه روز یه دزد اومده بود دزدی از شدت خجالت واینکه مبادا دلش را بشکنم خودم رااز ترس خیس کردم.ولی این منطقی نبود. پس من یاد گرفتم که زیاده روی هم منطقی نیست

خاطرات یک توله سگ۲

نمایش مشخصات علی ای کاش ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دنبال صدا نرفته بودم.اونجا بود که گیر آن مرد همسایه افتادم .کتکم زد پشتم را سوزاند همه این اتفاقات چند ثانیه بود. هرچی صدایم را نازک کردم دم تکان دادم افاده نکرد.منم مثل یه زود پز شده بودم که از پایین آن آتش زبانه میکشه ها ولی بازم سوت میزنه زدم به در بی خیالی

خاطرات یک توله سگ

نمایش مشخصات علی آنچه در این غمنامه می آید غصه غصه های من است آن هنگام که چشم باز کردم. غربتم هجران پدر یک طرف وضعف وتوله سگی ام از طرف دیگر درد مرا صد چندان نمود. خاطراتم از اوائل اوئل کودکی کاملا درخاطرم نیست اما از لحظه ای که مرا درخانه ای بردندوغذای اشتباهی به من دادند را خوب یادم است چشمتان روز بدنبیند البته بیچاره هاهم کف دستشان را نبویده بودند