معرفی لیلی شایق


لیلی شایق
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 3 بهمن 1361
کشور: ايران شهر: اصفهان
l.shayegh@yahoo.com


آخرین داستان ها ارسالی

سبیل گنده

نمایش مشخصات لیلی شایق سبیل گنده نویسنده : "لیلی شایق بروجنی" داستانی برای گروه سنی کودک "9-13" روز اولی که سبیل گنده را دیدم درست جلوی خانه ی ما ایستاده بود و جارو میزد . پشتش به من بود ولی سبیل های گنده اش از این طرف و آن طرف کله اش پیدا بود . تا چشمش به من افتاد از جارو زدن دست کشید . سلام کردم . گفت، سلام دختر خوشگل

پدر عصبانی

نمایش مشخصات لیلی شایق عصبانیت پدر پدرم فقط کار می کرد شب ها وقتی به خانه بر می گشت قبل از اینکه وارد اتاق بشود حسابی پاهایش را در پاشویه می شست.دست و صورتش را هم چند بار میشست و با حوله ای که مادرم برای او می آورد صورتش را حسابی خشک میکرد .بعد هم اگر غذا آماده بود ٬مادر ٬ما را هم صدا میزد تا سفره را پهن کنیم و همانجا روی ایوان غذا بخوریم