معرفی علی نوری مطلق


علی نوری مطلق
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 1 خرداد 1347
کشور: ايران شهر: تهران
dr.noorim@yahoo.com
علاقمند به شعر، داستان، نقاشی و خطاطی-دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی صنایع(تحلیل سیستمها) و دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، مدرس دانشگاه در رشته ها و دروس مرتبط، محقق و دوستدار فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی و هرکس که به آنها علاقمند است.


آخرین داستان ها ارسالی

شعر کهنه، شعر نو

نمایش مشخصات علی نوری مطلق موزیکی آرام پخش می شد، پرنده ای که آن دوردستها عاشقانه می خواند با صدای موزیک همنوایی داشت. هوا هنوز تاریک نشده بود. پنجره ای که بسته بود در سینه ی خود دو کوه را نشان می داد که به یکدیگر تکیه داده بودند و جلوتر از آن دو باغی که درختهایش در مقابل نسیم، سرخم می کردند، می رفتند و می آمدند

صغرا...ط!

نمایش مشخصات علی نوری مطلق صغرا نامزد من بود .ازموقعی که یادم هست من و او یکدیگر را دوست داشتیم . از کودکی ، هنگامی که درست حرف زدن را بلد نبودیم و حتی بنا بر قولی که گوینده اش را به درستی نمی شناسم ، پیش از به دنیا آمدن نیز و حتی پیش از به وجود آمدن .البته این را به راحتی می توانم بپذیرم چرا که همانطور که گفتم ، من و او یکدیگر را از زمانی که می شناختیم و نمی شناختیم دوست داشتیم

جوجه فاخته

نمایش مشخصات علی نوری مطلق "فاخته پرنده ای است که از خود آشیانه ای ندارد، او تخم خویش را در لانه ی پرنده ی دیگر می گذارد و سپس..." ..... من یک فاخته هستم. مادر من فاخته ای اصیل و نجیب زاده بود. از آن فاخته های روشنفکری که در سرتاسر عمر بجز "آزادی، برابری و عدالت" چیزی را جست و جو نمی کنند. او در تمام مدت زندگی هرگز خود را پای بند لانه ای نکرده بود