معرفی فیروزه محمدی(ترنم)


فیروزه محمدی(ترنم)
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 29 بهمن 1348
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

من حساب میکنم

خانمی براساس عادت، راه نزدیکترین میوه فروشی به خونه رو برای خریدن میوه وسبزی در پیش گرفت. آقا ببخشیدبادمجوناتون همیناس؟ جواب داد:بله خانم.از بندر میادبهترین بادمجونه. با دقت نگاهی به هف هشتا بادمجون ته کیسه انداخت چیز قابل خریدی توشون پیدا نکرد.یا خیلی درشت و دونه دار بودن یا باریک وپلاسیده

یه جای خلوت برای تنهایی

بعد یه جروبحث مزخرف مانتوشو تنش کرد ورفت بیرون.وسطای زمستون بود جرأت نکرد پاشو از دروازه بیرون بذاره سرما بدجورشکننده بود. به همین خاطر کتابی را که دستش بود باز کرد واز رفتن به بیرون منصرف شد. تصمیمش عوض شد. از مسیری که ماشینهای پارکینگ طبقه پایین میان بیرون رفت پایین.در پشتی حیاط

میخریم براش

میخواست بره از جمهوری براش یه ست شامپو و صابون بخره.باخودش عهدکرده واسه بچه ش همه چی نو تهیه کنه.عصری به نیلو اس داد" حوصله ندارم .دوس دارم واسه بچه کرییِربخرم.ازهمونایی که بچه رو میزارن توش.مثه سبدِه.میبرن بیرون.توخونه هم بجای نی نی لای لای میشه ازش استفاده کرد" ازجواب نیلو خبری نشد

ساندویچی

ساعت پنج ونیم عصروقتی از سرکار برمی گشتم تاکسی منو ایستگاه آخر پیاده کرد خیلی دلم می خواست برم جایی خودم را راحت کنم . از این رو اولین جایی که به چشمم خورد وارد شدم ساندویچی نه زیاد تروتمیزو نه زیاد هم کثیف بود چاره ای نداشتم دیگه توان راه رفتن نداشتم حتی یک قدم. مردریزه