معرفی مهدی فعله گری


مهدی فعله گری
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 20 تير 1360
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

من و فاطی

نمایش مشخصات مهدی فعله گری میپرسه: دوست دختر هم داشتی؟ من که انتظار همچین سوال بی موقع و غافلگیرانه ای رو نداشتم ، لقمه رو نجویده در دهانم رها کردم و با همان دهان پُر گفتم: آر... نه میپرسه: بالاخره آره یا نه؟ میگم: نه بعد از حدود سی ثانیه مکث که سنگینیه نگاهش هم حس میکنم میگه: بجو منم سعی میکنم نجویده قورتش بدم

آمد. گفت. رفت

نمایش مشخصات مهدی فعله گری فقط کافی بود ازش بپرسم اون جای زخمی که رو پیشونیته واسه چیه تا نمکی پاشیده باشم رو زخمش و دهن باز کنه و درد و دل رو از سر بگیره . یه لهجه ی مشهدی شیرین . قیافه ی ترکه ای . ریش هایی که طوری سبز شده بود که به راحتی میشد صورتشو دید و به سختی میشد اسمش رو ریش گذاشت، باعث شده بود که جوون تر از سنش نشون بده و صورت استخونیش بیشتر به چشم بیاد

این بار هم نشد(داستان کوتاه کوتاه کوتاه)

نمایش مشخصات مهدی فعله گری sدر حالی که رویای تربیت فرزندی که نطفه اش در حال شکل گیری ست را در سر میپروراند، پیامکی از جانب همسرش دریافت کرد که نوشته بود: عزیزم به لیست خریدت این هم اضافه کن. پنبه ریزِ بالدارِ بزرگ!

این بار کلاغها غار غار نمیکنند

نمایش مشخصات مهدی فعله گری مقدمه: اگر صد سال پیش به دنیا میآمدم. به جای اینکه بگویم "این بار کلاغها غار غار نمیکنند" و عیب های دیگران را با جار زدن عیان نمیکنند و پیشرفت کرده اند و روش دیگری را در پیش گرفته اند و از اون بالا ها. بالا بالا ها. خیلی بالا ها . در نقطه ای دور دست که دسترسی به آنجا برای افراد کم توانی

شهردار

نمایش مشخصات مهدی فعله گری اول: یقه ی پالتویش را بالا آورد و کلاه شاپویش را هم کمی روی سرش چرخاند و روی سنگ فرش های آذین شده به رنگ نئون های مغازه ها و رقص دانه های باران ،گام برمیداشت. دستش را در جیبش کرد و سیگاری را از پاکتی بیرون کشید که تا به لب برساند به خیسی باران دچار شد و متلاشی شد. کمی جلو تر پیرمردی

یه روز شوم

نمایش مشخصات مهدی فعله گری اسمش یاسر بود. اونروز صبح لباس کارش رو پوشید و با وظیفه ای که به او محول کرده بودند رو برو شد، اولین جمله ای که به زبان آورد باعث خنده ی بسیار کارگران شد این بود که: پدرم را در سن سی و دو سالگی از دست دادم، برادرم هم در سن سی و دو سالگی زیر آوار کشته شد و امروز تولدمه. بچه ها همه با هم اجماعا فاتحه مع الصلوات