معرفی مجتبی یوسفوند


مجتبی یوسفوند
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 1 مهر 1358
کشور: ايران شهر: خرم آباد


آخرین داستان ها ارسالی

بی سرانجامی

نمایش مشخصات مجتبی یوسفوند می گفت: بهار که می¬شود، بیشتر یادت هستم... اما من چه؟ برای من که بهار و پاییز نداشت، یادش همیشه بود فقط پاییزها دلتنگ¬تر می¬شدم. آرام قدم برمی¬دارم، دوست دارم بیشتر با خودم تنها باشم. دوست دارم بیشتر با خودم حرف بزنم. با خودم می گویم: تصمیمم درست بود؟ حالا به حرفهایش فکر می کنم. به دقایقی پیش

سوال

نمایش مشخصات مجتبی یوسفوند مادر بزرگ تنها کسی بود که هر وقت پیشش می رفتم هرگز درباره چرایی رفتنم سوال نداشت. انگار همیشه منتظرم بود. و این استقبال بی سوال، در هیچ جای دیگری از من نمی شد. حتی وقتی به مغازه پدرم می رفتم با اینکه می دونست هر روز بهش سر می زنم، اما بازم می پرسید: "کاری داشتی؟" مادربزرگ در رو که باز