معرفی محمد رضا دامغانی


محمد رضا دامغانی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 1 فروردين 1328
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

حق حاجت خواه

بسم الله الرحمن الرحیم حق حاجت خواه محمد رضا دامغانی *** نماز شب را بجا اورده و به راز و نیاز می پردازد که ضربه های پی در پی کوبیدن در خانه او را به خود می اورد . لختی بعد در منزل را می گشاید . مرد حاضر بر در خانه متحیر از حضور صاحب خانه بر در می پرسد : : همیان . سلاح . کنیز از برای