معرفی مرضيه اسلامي مهر


مرضيه اسلامي مهر
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 7 اسفند 1376
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

بازنده

نمایش مشخصات مرضيه اسلامي مهر پيرمرد افليج پشت پنجره اتاق ، به خيابان روبروي آسايشگاه با نگاهي خسته خيره شده بود و دفتر اشتباهاتش را در ذهن ورق مي زد ؛ در همين حين پسرش را در خيابان نظاره كرد كه بعد از دو ماه به سمت آسايشگاه روانه شده! پيرمرد دستپاچه شد و مي خواست با پسرش روبرو نشود از نگاه به چشمان پسر خجالت

چشمانت را بيشتر باز كن

نمایش مشخصات مرضيه اسلامي مهر مثل هميشه تا بالاي تپه را دويدم و روي بلندترين نقطه ي آن لا به لا چمن ها كه عطرشان تمام فضا را فراگير كرده بود ،دراز كشيدم و به سقف آبي آسمان خيره شدم ؛ نفسي عميق كشيدم و دستانم را بلند كردم تا همراه با رقص نسيم نوازش شوند ؛در همين حال وهوا پرسه مي زدم كه ناگاه خلوتم با حضور پسري جوان

تصميم يواشكي

نمایش مشخصات مرضيه اسلامي مهر از صبح تا حالا حرف هايي كه شب ميخواهم به بابا بگويم را هزار بار تكرار و تمرين كردم؛دائم تو اين فكرم كه حتما با گفتن اين حرف ها بابا را متقاعد مي كنم! اما همين كه زنگ در زده ميشود انگار كه تمام ذهنم رو جارو كشيده باشند فراموشي مي گيرم! مي پرم و در را براي بابا باز مي كنم ؛مثل هميشه با

شب امتحان

نمایش مشخصات مرضيه اسلامي مهر نگاهم به تيك تاك ساعته كه دارد مي گذرد!اصلا حوصله درس خواندن ندارم يك نگاه به كتاب تاريخ مي كنم و يك نگاه به حجم كلم خنده ي مضحكي روي لبم مي دود.كتاب را مي اندازم روي و ميز و مي گويم :بيخيال مگر آخرش چي مي شود؟ولي دلم راضي نمي شود! نمي توانم جلوي دلهره ام را بگيرم ! دوباره مي روم و كتاب را از رو ميز بر مي دارم ؛نفس عميقي مي كشم و دوباره بازش مي كنم

يك اتفاق واقعي

نمایش مشخصات مرضيه اسلامي مهر تازه از راه رسيده بود ؛ قدم هاش جوري سنگين بودند كه انگار به پاهاش وزنه هاي چند كيلويي آويزان كرده اند! با برداشتن هر گام در دل آرزو مي كرد كه اي كاش همه ي اين ها يك خواب و كابوس بوده باشه نه يك اتفاق واقعي! بيشتر شبيه فاجعه بود نه يك اتفاق !زماني كه چشم مي چرخاندو كاشانه هاي زير و