معرفی اردوان فرج پور


اردوان فرج پور
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 27 خرداد 1371
کشور: ايران شهر:
ميزي براي كار

كاري براي تخت

تختي براي خواب

خوابي براي جان

جاني براي مرگ

مرگي براي ياد

يادي براي سنگ

اين بود زندگي...حسین پناهی


آخرین داستان ها ارسالی

کابوس مرگ

نمایش مشخصات اردوان فرج پور چشمانم را آرام و به سختی گشودم.نور بسیار درخشانی مانع باز شدن دیدگانم می شد.گویی نور خورشید به چشمهایم تابیده باشد.اصوات به صورت گنگ و نا مفهوم به گوشم می رسید.تکان خوردن برایم به سختیه جابه جایی کوه بود.لحظاتی را در حالتی خلسه مانند سپری کردم.دوباره چشمانم را باز کردم این بار خبری از تابش نور نبود

ت مثل تجربه

نمایش مشخصات اردوان فرج پور 13 خرداد.مهمترین رویداد زندگیم در این روز اتفاق افتاد.7 سال پیش در این روز قصد داشتم اولین داستانم و روی کاغذ بیارم.نوشتن رو آغاز کردم,اواسط متن به مشکل برخوردم.درست ابتدای پاراگراف سوم داستانم نیمه کاره و ناتمام ماند.قلمم دگر توان نوشتن را نداشت.گویی ارتباط میان قلم و کاغذ مختل شده بود

360 درجه

نمایش مشخصات اردوان فرج پور یه روز سرد,با یه عالمه فکر و غصه از خونه زدم بیرون.همیشه اینکار رو می کنم,چون دوست ندارم مینه خشم و در یه فضای بسته کار بزارم که چند دقیقه بعد شاهد انفجارش باشم.اما بر عکس,فضای آزاد.فضاییکه هر موج منفی رو میشه به طرفش شلیک کرد.درون رو از ذرات مزاحم و آزار دهنده تهی کرد.اما این کار مثله