معرفی فرهاد کوهکن


فرهاد کوهکن
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 1 فروردين 1357
کشور: ايران شهر: همه جای ایران سرای من است
کارشناس ادبیات نمایشی


آخرین داستان ها ارسالی

قبله

نمایش مشخصات فرهاد کوهکن sپدر: دخترم بدو در خونه همسایه کناریو بزن بپرس قبله از کدوم طرفه! دختر: ولی بابا جون! ...الان چه وقت نماز خوندنه؟ پدر:نمیخوام نماز بخونم .میخوام آنتن ماهواره رو تنظیم کنم.

حوصله

نمایش مشخصات فرهاد کوهکن s......... وقتی حوصله ها آب رفت . کتابها آنقدر باریک شدند ! که سطرها بیرون ریختند . و کلمه ها مدعی شدند ، ما هرکدام ، یک داستانیم! پی نوشت : تقدیم به آرش پرتو و آذر مهر صداقت

لا علاج

نمایش مشخصات فرهاد کوهکن دکتر،اگر که دکتر بود،در نگاه اول انگار یک چشم داشت هرچند چشم نبود و یک ذره بین بود مانند ذره بین ساعت سازها ، که آن را روی پیشانی کشانده بود با چنان برجستگی که نه تنها انگار تنها چشم او بود بلکه اصلا تنها مشخصه ی چهره ی او بود ،و به نگاه اول آن را میدیدی و نگاه بر آن می ماند که دیگر چهره را نمیدیدی

فقط نیم ساعت....

نمایش مشخصات فرهاد کوهکن وارد ایستگاه مترو می شوم. همزمان با ورود من، قطار می آید.در باز می شود.موقع نشستن نگاهم به او می افتد.می خندد. نگاهم را برمی گردانم.به ایستگاه موردنظرم می رسم.هم زمان با من پیاده می شود.دوباره اتفاقی او را می بینم.لبخند می زند.نمی خندم. کنجکاو می شوم.برمی گردم.به دنبالم می آید.صدای حرکت قطار مرا از محیط پیرامونم جدا می کند

دستمال

نمایش مشخصات فرهاد کوهکن چشمانت را به سختی باز می کنی.دردی خفیف آنها را دربر گرفته است.چند دقیقه ای را به همان حالت روی تخت دراز می کشی. خستگی به قدری است که نمی گذارد تو از جایت بلند شوی.ملحفه ی سفید و خنکی که بدن عریانت را پوشانده کنار می زنی. نگاهی متناقض از دو حس عشق و نفرت را به آن مرد می اندازی که با لبخند آرام روی چهره اش در حین خواب خبر از لذت اختلاط جنسی شب قبل می دهد