معرفی سیدمهدی هاشمی


سیدمهدی هاشمی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 3 ارديبهشت 1373
کشور: ايران شهر: آبادان


آخرین داستان ها ارسالی

م

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ, ﻫﺮ ﺷﺐ ﺭﺍ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯽ , ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ

وادی السلام

چند صباحی ایست کسی پیگیر احوال ناخوشمان نیست. دلتنگی در تنگاتنگ وجود بی وجودم رخنه کرده و انگار کرم های بدن یک مردار بی امان و وحشیانه در سراسر این پیکر ناقص رژه میرود. نگاهی به چپ,نگاهی به راست,بالا,پشت سر و جلو می اندازم,هیچکس نیست. انگار در بیابانی لخت و بی آب و علف با قافله ای محشور میشوم که مشهور است به تنهایی