معرفی مریم ابراهیمی


مریم ابراهیمی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 3 بهمن 1365
کشور: ايران شهر: اصفهان
در نوشتن آرامشی ست که در هیچ حس دیگری نیست


آخرین داستان ها ارسالی

خاطره ی شب یلدا

نمایش مشخصات مریم ابراهیمی شب یلدای من اگرچه آغشته به خون،اگرچه آلوده به اصوات ناموزون،اگرچه مملو ازناله ودرد واگرچه مرتعش از انقباض حنجره های زنانی بود که مسیر زن بودن تا مادرشدن را با ضجه و فریاد می پیمودند ولی برای من سراسر به نیایش گذشت، نیایشی ازجنس کار و کاری در راستای فراغت و زایش... ساعت شش و نیم

یه سفر خاص

نمایش مشخصات مریم ابراهیمی قراره در یه فرصت کوتاه یک شبه، عصاره ی خاطرات ذهنیمو در قالب یه سفرنامه بریزم روی کاغذ بلکه بتونم متنی درخور چاپ توی مجله بنویسم و البته برای این کار نیاز به تمرکز ذهنی دارم اما انگار تمام شرایط جوی و عوامل محیطی دشمن سرسخت تمرکز اند! ذهنم آشفته اس دلم آشوبه وقت تنگه زمان بسرعت