معرفی علیرضافنائی


علیرضافنائی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 1 فروردين 1364
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

پیرمرد و تنهایی

نمایش مشخصات علیرضافنائی به اطرافش نگاه میکند. چیزی جز سکوت و تنهایی نمی بیند. تمام کسانی که میشناخته مرده اند. زنش. فرزندانش. نوه هایش. حتی فرزندان و نوه های آنها! همین امروز دویست و هفتاد و چهارمین سال عمرش را پشت سر میگذارد و نیمه های شب، وقتی که ابری از تاریکی، همچون مایعی سیاه و سیال دور تا دورش و در

میهمانان میزبان کش ( نفرین شدگان )( پوریم )

نمایش مشخصات علیرضافنائی -: چند نفر کشته شدند؟ _: نمیدانم. شاید چند صد نفر. اما این مهم نیست. گفته ام بنویسند هفتاد و پنج هزار نفر! -: این همه؟ چه کسی باور میکند؟ _: باور میکنند. همانطور که تابحال باور کرده اند. احمقها در این دنیا فراوانند و وجود آنها برای ما غنیمتی است. اصلا چه کسی باور میکرد ما به چنین مقامی