معرفی امیر قراچه


امیر قراچه
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 9 بهمن 1373
کشور: ايران شهر: ایران


آخرین داستان ها ارسالی

صاف و صیقلی

من میگم زندگی مثل یه لوله ی صاف و صیقلی میمونه که عمودیه، همونقدر یکنواخت و سُر! دیروز که سوار اتوبوس شدم یه مرد سیبیلوی بانمک رو دیدم که سیبیلاش یه چیزی بین سیبیل دالی و بهنامِ بانی بود، کلاه سرش بود و دستش رو گرفته بود به میله ی صیقلی اتوبوس، یه لبخند از روی ترحم روی لباش نقش بسته

خون مردگی لای انگشتان پا

چند دقیقه خودش رو توی آینه ی میز توالت اتاق خواب نگاه کرد و زد زیر گریه، شوهرش احمد از پشت سر بغلش کرد و گفت: چی شده گلم؟ گفت: هیچی! دلم گرفته. احمد گفت: چرا؟ با صدای بلند گفت: زشتم! این آینه منو زشت نشون میده. آینه ی دستشویی هم منو زشت نشون میده. احمد با ناامیدی گفت: مهم اینه که تو واقعیت زیبایی، آینه رو بیخیال شو، آینه ها هیچوقت راست نمی گن

وسواس نیمه ابری

با یکی از دوستان قراری داشتیم که قبل از تاریکی هوا به من ملحق شود و به اتفاق به جایی برویم، محل قرارمان کوچه ای بلند و خلوت بود. زودتر رسیده بودم، سیگاری روشن کردم و منتظرش ماندم که سر برسد. غروبِ غریب و بیگانه ای بود که بوی آشنایی می داد، امّا بیگانگی ش صدها بار بر یگانگی ش غالب بود و آشفته ام کرده بود

ای کولی بی وطن

پنجشنبه عصر تصمیم گرفتم به سینما بروم تا "اژدها وارد می شود" را ببینم، حمام کردم و راه افتادم به سمت سینما "پیام"، ساعتم را نگاه کردم، سانس اکران سینما دو ساعت دیگر بود، خیلی زود از خانه بیرون زده بودم. باید یک ساعت ول میچرخیدم تا در سینما الّاف نشوم، ماشین را جایی پارک کردم و با یکی